Jak správně vyčistit sklo?

Na mytí nečistot ze skla používejte pouze speciální čistící prostředky k tomu určené. Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, které by sklo poškrábaly. Zabraňte, aby se čistící prostředky obsahující agresivní látky dostaly do styku s dveřmi, těsněním a kolorovaným rámečkem sklokeramiky.

 

Proč se mi špiní sklo?

Důvodů může být hned několik. Nejčastější příčinou zakuřování skla bývá nedostatečný přísun paliva nebo vzduchu a díky tomu nedostatečný žár v topeništi pro ideální a čisté hoření. Každá krbová vložka je uzpůsobená na určitý provozní výkon a s tím související doporučenou dávku paliva za hodinu. Tento údaj najdete v příslušném technickém listu dané vložky, který je ke stažení na našich stránkách. Doporučujeme vyzkoušet topit touto dávkou paliva a použít správný typ dřeva (tvrdé a suché). Ze začátku topení nechte přívod vzduchu otevřený na maximum. Jakmile vznikne dostatečně velký plamen, můžete přísun vzduchu stáhnout. Pokud to nepomůže, pak může být na vině nedostatečný tah v komínu způsobený buď příliš velkou délkou externího vzducho či kouřovodu, malým průměrem komínu či malou délkou komínu. Dále také zkontrolujte opotřebení těsnění ve dvířkách. 

 

Když otevírám dvířka, tak sama spadnou dolů a nezůstanou  v horní poloze. Proč a můžete to nějak opravit?

Z bezpečnostních důvodů jsou krbové vložky s výsuvnými dveřmi takto konstruovány pro případ, kdy se dvířka nechají otevřená a od krbu se odejde. Pouze na vlastní odpovědnost zákazníka můžeme vložku upravit tak, aby dvířka nepadala.

Na co myslet před koupí krbové vložky?

Kam patří čidlo ventilu k dochlazovací smyčce?

Pozice pro čidlo termostatického ventilu k dochlazovací smyčce je popsána v příslušném technickém listu každé konkrétní krbové vložky pro čidlo termického zabezpečení, zpravidla označeno číslem 7.

 

Jaký doporučujete termostatický ventil k dochlazovací smyčce?

Můžete použít jeden z trojice Watts STS20, Danfoss BVTS, Regulus JBV 1.

 

Jaký doporučujete termostatický směšovací ventil?

Dá se použít například ESBE řady VTC 300 (otevírací teplota 45 nebo 55°C).

 

Jaký doporučujete odvzdušňovací ventil?

Je možné použít například Caleffi automatický kovový od 160°C (Solar), může být použit i klasický celokovový ventil, ale musí k němu ovšem po zazdění KV být přístup (mřížka apod.).

 

Je možné dát panty dveří vpravo?

Ano, je to možné. Jen je to zapotřebí zmínit hned při objednávce. Později už to provést nejde.

Jaký je rozdíl mezi akumulačními materiály šamot a Carcon?

Šamot najdete zpravidla u modelů starších nebo základních. Carcon je podobný materiál, který má vyšší schopnost akumulace tepla. Je to novější materiál, který je nárazuvzdornější a designově propracovanější. Používá se tedy u luxusnějších a novějších modelů. 

 

Lze odmontovat zazdívací rámeček?

Ano, nejdříve oddělejte imbusové šrouby ve vrchní a spodní části rámečku. Poté tahem k sobě lze rámeček vyjmout.

 

Jak používat správně regulaci krbové vložky?

Krbové vložky mají ovládání regulace přívodu vzduchu ve spodní části krbu pod dvířky. Touto regulací ovládáte přívod spalovacího vzduchu do primární komory, přívod spalovacího vzduchu do sekundárního kanálu i čistící vzduch předního skla. Poměry množství vzduchu v jednotlivých kanálech se regulují automaticky. Pro dlouhodobý provoz je možné téměř uzavřít regulaci.

 

Má dvojité zasklení nějaké výhody?

Ano, má. Zvyšuje teplotu spalování a díky tomu rovněž u krbové vložky zlepšuje funkci čištění skla. Dvojité zasklení sníží teplo vyzařované do místnosti, ve které stojí krbová vložka.

 

Jde u rohových krbových vložek provést dvojité zasklení?

U starších typů to není z konstrukčních důvodů možné. U novějších teplovodních a akumulačních krbů jako je krbová vložka BeF Aquatic WH 60 (V) CP/CL, je dvojité zasklení možné.

 

Kam patří deflektory, které byly u dodávky?

V příslušném technickém listu dané krbové vložky je vidět stručně i usazení deflektorů. Ten je ke každé vložce ke stažení na našich webových stránkách.

 

Jak správně vyčistit výměník?

Výměník doporučujeme čistit  mechanicky pomocí přiložené štětky. Z topeniště se dá dostat k výměníku po oddělání deflektorů. Velmi důležité je čistit pravidelně podle toho, jak moc topíte. Pokud dojde k velkému zanesení, je již odstranění nečistot velmi obtížné.

 

Musím použít přídavnou klapku na externí přívod vzduchu?

Klapku doporučujeme jen, když je extrémně silný tah v komínu. Nejlepší je konzultace s realizační firmou, která vám navrhne nejlepší řešení.

 

Je nutné mít externí přívod vzduchu?

V místnost s krbem, která je dostatečně velká a větraná, není externí vzduch povinný. Pokud máte v místnosti  rekuperaci, je nutné mít externí přívod vzduchu. V případě, že máte přívod vzduchu z exteriéru, tak doporučujeme zapojit externí přívod vzduchu vždy, když je to možné.

 

Jak velké musí být větrací mřížky v obestavbě?

Velikost mřížek závisí zejména na výkonu krbové vložky. V návodu k instalaci a obsluze, který je ke stažení na našich webových stránkách, naleznete  tabulku minimálních velikostí mřížek v závislosti na výkonu vložky. 

 

Lze u vašich krbových vložek přikládat  zezadu?

V naší nabídce naleznete jak teplovzdušné, tak teplovodní krbové  vložky se zadním přikládáním označené N.

 

Při topení je z krbové vložky cítit zápach. Co s tím?

U několika prvních zatopení je zápach běžný, neboť se vypaluje barva z krbové vložky. Pokud problém přetrvává dál, na vině může být několik důvodů.  Může to být zanesený komín nebo se něco vypaluje v obestavbě - třeba perlinka. Doporučujeme konzultaci s vaší realizační firmou nebo kominíkem.

 

Proč  se při topení z krbové vložky dostává do místnosti kouř?

Nejčastějším důvodem bývá nízký komínový tah. Proto doporučujeme konzultaci s kominíkem nebo vaší realizační firmou.

 

Oheň hoří stejně, i když se ho snažím regulovat.

Pokud  intenzita hoření  nereaguje na ovládání regulace, je s největší pravděpodobností chybou příliš velký komínový tah. V tomto případě doporučujeme kontaktovat firmu, která vám prováděla realizaci.

 

Krb hoří bez problémů, ale v místnosti není teplo.

Problémem bude s největší pravděpodobností příliš velký komínový tah. V tomto případě doporučujeme kontaktovat realizační firmu.

 

Proč se mi zasekává výsuv?

Přehřívání krbové vložky je nejčastějším důvodem zasekávání a poškození výsuvného mechanismu. Proto se vždy ujistěte, že dodržujete doporučený palivový tok za hodinu, který je uveden v technickém listu dané krbové vložky. Pokud tuto hodnotu nepřekračujete, může být problém v obestavbě. Je důležité dodržet  velikost větracích mřížek a doporučenou vzduchovou mezeru od těla vložky (obě tyto hodnoty naleznete v návodu k instalaci a obsluze).

 

Jak čistit sklo u dveří s výsuvným mechanismem?

Sklo u rovných krbových vložek s výsuvnými dveřmi lze čistit po vyklopení dveří. Odjistěte zámek na horní straně dveří pomocí háčku. Ve vyklopené poloze jsou dvířka držena aretačním táhlem. Pro opětovné zavření silně přibouchněte dvířka zpět. 

Rohové krbové vložky s výsuvnými dvířky lze čistit po otevření do strany okolo pantu dveří. Nejprve vysuňte aretační pojistku. Pak odjistěte zámky na spodní i horní straně dvířek a dvířka otevřete. Při zavírání je nutné dovřít dvířka tak, aby aretační kolíky dosedly do drážek ve dvířkách a opět zamknout dveře. Nákres je možné najít v návodu k instalaci a obsluze, který je ke stažení na našich webových stránkách.

 

Proč mi popraskal šamot/carcon. Je bezpečné dále topit?

Většinou se tak děje kvůli přetopení krbové vložky. V případě šamotů to může být ještě mechanickým poškozením. Pokud je to jen vlasová prasklina a materiál se dál nedrolí, je bezpečné krbovou vložku používat.

 

Jak často je třeba vybírat popel?

Po delším provozu, minimálně jednou denně, je třeba pomocí pohrabáče odstranit popel skrz rošt do popelníku a popelník  vysypat. Ideálně to udělejte hned ráno, kdy je krb ještě studený. Dejte prosím pozor, aby popelník nebyl příliš plný a aby se  popel nedotýkal roštu. Pokud by k tomu docházelo, hrozí riziko poškození klapky regulace vzduchu vniknutím popela a nespálených zbytků. Popel ze dřeva je možné kompostovat a používat jako hnojivo. U topenišť bez roštu dbejte prosím na to, abyste ohniště vybírali tak často, aby vrstva popela nebyla příliš blízko hraně dvířek. Pokud je ohniště zakryto vrstvou popela, hrozí riziko vypadnutí žhavých zbytků z krbu.

 

Je rozdíl mezi roštovým a bezroštovým topeništěm?

Základní rozdíl je ve vybírání popelu. Roštové topeniště obsahuje vyjímatelný popelník, kdežto u bezroštového se popel vybírá přímo z topeniště pomocí lopatky nebo vysavače. Na samotnou funkci vložky a její hoření nemá tento fakt téměř žádný vliv. Výběr roštového/bezroštového topeniště by měl záviset na tom, co vám více vyhovuje.

 

Jak velká mohu používat polena?

Polena  nesmí vyplňovat celé topeniště. Měla by být minimálně o 5 cm kratší než je rozměr topeniště, aby ke koncům mohl proudit spalovací vzduch. Délka polen samozřejmě závisí na velikosti topeniště,  ale doporučujeme polena 25 cm nebo 33 cm, protože hoří mnohem efektivněji než větší polena. 

 

Jak v krbové vložce roztápět a čím topit?

Krbová vložka je určena ke spalování suchého dřeva, které by mělo být skladováno nejméně 2 roky na suchém a vzdušném místě. Nepoužívejte mokré a navlhlé dřevo, má nižší výhřevnost. Navlhlé dřevo uvolňuje velké množství kouře, dehtu a tím znečišťuje životní prostředí. Může dojít k poškození komínu, zanesení zařízení a snížení výhřevnosti, účinnosti a životnosti krbové vložky. Na podpal v topeništi použijte 2 velká polena a na ně křížem až 3 menší - zhruba  1,5 až 2 kg dřeva. Navrch položte podpalovač, lepenku či neošetřený papír, pokryjte roštím nebo třískami a nakonec položte drobné dřevo. Zapalte a nechejte oheň rozhořet. Pomůže nám plně otevřený přívod vzduchu, nebo pootevřená dvířka. Když se oheň dobře rozhoří, zavřete dvířka a seřiďte regulací potřebný výkon. Po vyhoření paliva, a když je ještě v krbu vysoký žár, přiložte. Optimální množství paliva je uvedeno v technickém listě.

 

Kdy je nejlepší přikládat?

Nejlépe je přikládat až  po vyhoření dřeva a když je ještě v krbu vysoký žár. Pozor, ať nepřekračujete doporučený palivový tok za hodinu. Ten je uveden v  technickém listu vaší krbové vložky. Úplně nevhodné je do rozhořívajícího se krbu ještě přikládat. Došlo by k velkému úniku kouře do místnosti.

 

Je při topení krbová klička horká?

Krbové vložky s označením BeF mají speciální kličku s koženým potahem, díky kterému zůstane studená po celou dobu spalovacího procesu. K ostatním typům je použití rukavice nutné.

Mají vaše krbové vložky sekundární a terciální spalování?

Ano, všechny naše krbové vložky mají jak sekundární, tak i terciální spalování.

 

Zvládnu sám výměnu černé lišty za silver?

U krbových vložek s rovným prosklením není problém provést tuto výměnu svépomocí. Silver lišty jsou pouze nacvakávací a dávají se na originální černé lišty. U rohových krbových vložek bych vzhledem ke složitosti, přenechal montáž odborníkovi.

 

Lze zakoupit extra dvojité zasklení u krbových vložek?

Ano, na všechny krbové vložky s rovným prosklením kromě řad Flat a Tower lze dokoupit dvojité zasklení dveří. A to jak přímo při objednávce, tak i zpětně.

 

Jak správně regulovat hoření u krbových kamen?

Chvilku před otevřením dvířek topeniště byste měli zcela zavřít šoupátko regulace primárního vzduchu, abyste zamezili úniku kouře do místnosti. Po přiložení paliva dvířka topeniště opět uzavřete. Potom otevřete maximálně regulaci vzduchu, aby dřevo dobře chytlo. Jakmile se palivo rozhoří, můžete opět regulaci vzduchu vrátit do původní polohy.

 

Chceme vyměnit šamoty/Carcony, jak to udělat? 

Prosím kontaktujte nás a my vám vše potřebné zašleme.

 

Kde zjistím rozměry a technické specifikace ke konkrétní krbové vložce?

Prosím kontaktujte nás a my vám vše potřebné zašleme.

 

Splňují vaše krbové vložky německé normy BimschV 2?

Ano, naše vložky splňují normy BimschV 2.

 

Proč krbová vložka dehtuje?

Na vině je většinou vlhké nebo nekvalitní palivo, málo vzduchu, nízký tah komína, studená spalovací komora, špatný přívod spalovacího vzduchu zvenčí. Pravděpodobně i kombinace několika těchto příčin. 

 

Co je příčinou vznikajícího kondenzátu v krbové vložce?

Příčinou může být stálý provoz na minimální výkon. Zařízení pracuje nejlépe na nominální výkon. Veškeré potřebné parametry najdete v technických listech. Není potřeba zbytečně vysoký výkon, který je pak moc regulován. Dalším problémem může být to, že se do teplovodního výměníku vrací příliš studená voda. Doporučujeme konzultaci nastavení směšovacího ventilu s topenářem. 

 

Mohu topit uhlím?

Ne. Krbové vložky naší firmy jsou uzpůsobeny k topení pouze dřevem a dřevěnými briketami.

 

Jaké jsou výhody výsuvného mechanismu dveří?

Toto ovládání je snadné, bezhlučné, vzhledově atraktivní a hlavně komfortní. Další velkou výhodou výsuvu je bezpečnější přikládání a zamezení toho, že vylétne žhavý uhlík z krbu.

 

Jsou větrací otvory  důležité?

Ano. Díky nim dochází ke správné cirkulaci vzduchu v obestavbě a zároveň k dostatečnému ochlazování krbové vložky.

 

Které modely je možné použít do akumulační obestavby?

Do klasické uzavřené akumulační obestavby jsou vhodné krbové vložky řad Flat a Trend s otevíráním do boku. Pro akumulační obestavby obsahující tahový systém nebo akumulační prstence je to potom řada Trend AKU.

 

Začala se mi viklat klička. Co s tím?

Na vině budou pravděpodobně pouze uvolněné šrouby. Zkuste, prosím, dotáhnout šrouby držící kličku a problém by měl být vyřešen.

 

Mohu změnit výšku krbové vložky?

Ano, výška krbové vložky se dá upravit až o 90 mm, a to pomocí regulovatelné výšky nožiček.

 

Poškrábal se mi plášť kamen, šlo by to přestříkat?

Bohužel ne. Postup by byl velmi složitý a nákladný. Lepší a levnější tedy bude koupit nový díl pláště, který byl poškrábán.

 

Proč z teplovodní krbové vložky teče voda?

Krbová vložka může být přetlakovaná. Zkontrolujte tedy, zda-li je tlak v soustavě v souladu s návodem k instalaci a obsluze. 

 

Prosím o radu. Při topení v krbu se ozývají rány. Proč?

Kamna mohou bouchat ze dvou důvodů. Za prvé nedokonalým procesem hoření provázeného vývinem plynů, které potom explodují za výrazných akustických efektů, někdy i kamna poskočí.

Dalším zdrojem bouchání kamen mohou být dilatační procesy, kdy vlivem změn teploty v kamnech dochází ke změnám délek kovových prvků konstrukce kamen. Stává se to například, když se spojovací šrouby krbových kamen při sestavování utáhnou příliš natvrdo. (Šrouby by se ale měly dotahovat pouze rukou!) 

 

Můžu mít krbovou vložku bez obestavby?

Ano, krbovou vložku můžete mít i bez obestavby.

 

Můžu mít teplovodní vložku bez napojení na vodu?

Ne. Teplovodní vložka musí být zapojená na vodní okruh.

 

Jaký materiál  má být před krbovou obestavbou?

Před krbovou vložkou - dvířky krbu - musí být nehořlavá podlaha (dlažba, beton apod.) nebo musí být podlaha kryta nehořlavou ochranou jako je plech či kalené sklo, ve vzdálenosti min. 80 cm.

 

V jaké vzdálenosti od krbu mohou být hořlavé materiály?

Doporučuje se dodržovat odstup  hořlavých materiálů před dvířky min. 80 cm a na stranách je to 40 cm. Přesné hodnoty, podle hořlavosti jednotlivých materiálů, jsou uvedeny v návodu k instalaci a obsluze, který je ke stažení na našich webových stránkách.

 

Kdy a jak přikládat do krbu?

Další dávku nevkládejte do topeniště dříve, než dohoří předchozí dávka! Interval přikládání do kamen může být každých 8 až 24 hodin. To znamená 1 až 3-krát denně, ne častěji - jinak vzniká riziko poškození kamen a komína. 

Doporučujeme přikládat jen jednu vrstvu paliva na žhavý základ. Chvilku před otevřením dvířek topeniště byste měli zcela zavřít šoupátko regulace primárního vzduchu, abyste zamezili úniku kouře do místnosti. Po přiložení paliva dvířka topeniště opět uzavřete. Potom otevřete maximálně regulaci vzduchu, aby dřevo dobře chytlo. Jakmile se palivo rozhoří, můžete opět regulaci vzduchu vrátit do původní polohy.

 

Jaká je maximální dávka dřeva na jedno přiložení?

V technickém listu, který je na našich webových stránkách najdete doporučené množství paliva na jedno přiložení.

 

Kolik hodin vydrží krb hořet na jedno přiložení?

Vždy záleží na množství a druhu použitého paliva a jak je nastaven přívod vzduchu. Pokud je vše optimální a přívod vzduchu přivřený na minimum, tak 2-3 hodiny. Při použití velkých kusů dřeva lze dosáhnout doby hoření až 8 hodin.

 

Mohu používat k  topení brikety?

Ano, ale měly by být lisované z tvrdého dřeva.

 

Jak velký prostor potřebuji na krb včetně obestavby?

Celkový prostor potřebný na krbovou vložku vypočítáte tak, že vezmete vnější rozměry krbové vložky a přidáte prostor potřebný na obestavbu. Obě hodnoty naleznete na našich www stránkách  v technickém listu a v návodu k instalaci a obsluze. 

 

Mohu používat krbovou vložku s otevřeným topeništěm?

Ano. Ale dbejte na to, aby krb byl pod neustálým dozorem, pokud jsou dveře otevřené.

 

Je možné zapojit teplovodní vložku na systém pomocí plastových trubek?

Doporučujeme  použití kovových trubek minimálně uvnitř krbové obestavby. A to z bezpečnostních důvodů.

 

Může být externí přívod vzduchu z plastové trubky?

Alespoň tu část trubky, která se nachází uvnitř krbové obestavby, doporučujeme použít z nehořlavého materiálu.

 

U průhledové vložky bych chtěl jedny dvířka na obvodové stěně objektu. Je to možné? 

Z důvodu působení nízkých teplot v zimě, možné koroze a kondenzace zvenku, je to nevhodné.

 

Je možné použít na obestavbu sádrokarton?

Sádrokarton na stavbu obestavby nedoporučujeme.

 

Musí být kouřovod izolovaný?

Pokud je kouřovod delší než 1,5 m musí se část nad tento rozměr izolovat.

 

Jaká je teplota v horkovzdušných rozvodech?

Teplota ve státní zkušebně nebyla změřena, proto nelze říct konkrétní hodnotu. Bude záviset na daném typu vložky a může dosahovat hodnot okolo 70°C.

 

Jaké hodnoty dosahuje teplota skla při topení?

Jak teplé je sklo, vždycky závisí na intenzitě topení, druhu i typu krbové vložky. U teplovodních krbů s dvojsklem dosahuje teploty kolem 180-200°C.  U teplovzdušných vložek s jednosklem to může být až 270°C.

 

Jaká teplota je při topení v obestavbě?

Tato hodnota vždycky závisí na intenzitě topení, druhu a typu krbové vložky. Na teplotu má největší vliv intenzita proudění vzduchu v obestavbě. Čím větší mřížky odvětrání a větší mezery mezi krbovou vložkou a pláštěm, tím nižší teplota. Může být až 90°C.

Následující předměty nemohou být spalovány: uhlí, odřezky, části kůry a panelů, mokré nebo lakem ošetřené dřevo, plastové materiály; v takovém případě záruka výrobku zaniká.

Zákaznická podpora 8,00-21,00/7 DNÍ V TÝDNU

Poradím vám s výběrem i stavbou krbu. Jsem online na chatu, na mailu nebo telefonu. Občas jsem u zákazníka, tak pokud nezvednu telefon, zavolám vám zpět co nejdříve to bude možné. 

Garantuji vám zpracování individuální nabídky do 24 hodin. Pokud nestihnu odpovědět, jako omluvu vám ke zboží přibalím dárek jako omluvu.                  :-) Tonda

Refundace 10 % z hodnoty krbové vložky nebo kamen

Je to jednoduché. Kupte si od nás krbovou vložku nebo kamna - zašlete nám 6 fotografií a vaši recenzi na zakoupené zboží  a my vám vrátíme 10 % z vaší objednávky! Pomozte ostatním zákazníkům s výběrem krbové vložky nebo kamen - a získejte od nás odměnu. Jak na to? Více informací zde

Garance bezpečného nákupu a možnost vrácení peněz

V našem e-shopu se nemusíte bát nakupovat. Jsme držiteli certifikátu "eShop SCAN". Prodáváme pouze originální zboží přímo od výrobce, poskytujeme stejné záruky i kvalitu jako kamenné obchody.  U nás máte místo 14 dní celých 30 dní na odstoupení od kupní smlouvy. Po přijetí objednávky krbové vložky nebo kamen vás telefonicky kontaktujeme a osobně řešíme termíny a způsoby dodání, aby předání proběhlo hladce a bez starostí.

90 % zboží odesíláme hned druhý den po objednání

Krby a kamna odebíráme přímo od výrobce - rychlé, bezpečné, ekonomické. Výrobce má nejvíce prodávané položky skladem, můžeme tedy expedovat téměř ihned od obdržení vaší objednávky. Může dojít k doprodeji skladového kusu, potom vás informujeme, kdy je zboží výrobce schopen připravit k expedici. Neslibujeme nereálné termíny, většinou to dokážeme „popohnat“ - ale nejsme kouzelníci. 

Autorizovaný prodejce

S výrobci krbů a kamen, které prodáváme a nabízíme, máme několikaleté zkušenosti i smluvní vztah. Odebíráme zboží napřímo od nich, nejsme překupníci, takže máte jistotu, že od problémů nebo reklamací nedáme ruce pryč. Pravidelně se školíme, takže vám umíme poradit. 

Doprava krbů a kamen ZDARMA

Doprava stavebního materiálu nebo příslušenství zdarma od 6999 Kč. Dopravce má auto s čelem (plošinou), paletový vozík, kterým vám zboží převeze za první uzamykatelné dveře. Po objednání vám pošleme checklist s tím, co vše máte zkontrolovat, aby předání proběhlo hladce a bez starostí. Zásilky jsou vždy pojištěné.